Conform Ordonantei de Urgenta Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea sau completarea unor acte normative:

Înainte de expirarea perioadei de retragere, Consumatorul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fara a fi nevoit să justifice decizia de retragere si fara a suporta alte costuri decat cele prevazute la art.13 alin.(3) si art.14 din O.U.G Nr.34/2014, in termen de 10 zile ( lucrătoare ) incepand de la ziua in care intră in posesia fizică a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de către consumator.

Prin contract la distanta se intelege contractul de furnizare de produse sau servicii incheiat intre un comerciant si un consumator, in cadrul unui sistem de vanzare organizat de catre comerciant, care utilizează in mod exclusiv, inainte si la incheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicatie la distanta.

Dreptul de retur in 10 zile ( lucrătoare )  se adreseaza doar clientilor care au achizitionat produse online de pe site-ul www.reincarcaricartuse.info

Produsul returnat trebuie sa fie in aceeasi stare in care a fost livrat. Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificari fizice.

Vânzatorul va rambursa contravaloarea produsului in maxim 10 ( zece ) zile de la data informarii www.reincarcaricartuse.info de catre Consumator asupra deciziei sale de retragere din contract.

www.reincarcaricartuse.info va putea amâna rambursarea contravalorii produsului până la primirea produsului vândut sau până la primirea unei dovezi conform careia acesta a fost expediat.

Obligaţiile care revin profesionistului în cazul retragerii

Profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 10 zile ( lucrătoare ) de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului în conformitate cu dispozitiile legii.
Profesionistul rambursează sumele menţionate mai sus folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.
Fără a aduce atingere primului paragraph al prezentei sectiuni, profesionistul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de profesionist.
Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, în cazul contractelor de vânzare, profesionistul poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către profesionist, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

Obligaţiile consumatorului în cazul retragerii

Conform Ordonantei nr. 34/2014, consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de catre consumator. În cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul/sediul consumatorului la momentul încheierii contractului, profesionistul preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poştă/curier.

Exercitarea dreptului de retragere

Consumatorul informeaza www.reincarcaricartuse.info cu privire la decizia de retragere din contract printr-o notificare scrisă la office@globalrefill.ro